Gruppträning

Gruppträning skapar en gemenskap som gör det lättare för ungdomarna att komma igång med sin träning. I tidig ålder är det extra viktigt att skapa möjligheter som stimulerar till fysisk aktivitet och bygga upp en stark grund. Träning kombinerat med bättre matvanor minskar risken för skador och sjukdomar i framtiden.

GRUPPTRÄNING ”UNGDOM”

  •  Small Group 55-60min
  • 6-8 deltagare

Gruppträningskonceptet för ungdomar är under utveckling och startar hösten 20117!