Ung

Studier visar att en stillasittande livsstil hos ungdomar är allt vanligare idag och att de mår allt sämre. Det tillsammans med en osund kosthållning medför ökad risk för bland annat övervikt, sömnsvårigheter, lägre självkänsla, försämrat socialt beteende och skolprestationer.

I tidig ålder är det viktigt att skapa möjligheter som stimulerar till fysisk aktivitet och bygga upp en stark grund. Det kombinerat med bättre matvanor minskar risken för skador och sjukdomar i framtiden.

Vi är en resurs för föräldrar och hjälper till att skapa riktlinjer för kost och motion. Tillsammans med oss kan vi erbjuda kostrådgivning samt ett komplett träningsutbud i studion eller utomhus. Där ungdomar kan träna enskilt, med en vän eller i grupp tillsammans med vår personliga tränare.

Till ungdomar erbjuder vi:800_9333

  • Enskild träning
  • Gruppträning